12/θ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΧΟΛΕΙΟ
 'ΧΑΡΙΣΙΟΥ ΜΕΓΔΑΝΗ' ΚΟΖΑΝΗΣ

Αρχή | Επικοινωνία  | Sch.gr 

Διδάσκοντες

 

  Περιγραφή

  Ιστορικό

  Διδάσκοντες

  Μαθητές

  Δραστηριότητες

  Εκδηλώσεις

  Η Πόλη μας

  Συνδέσεις

  Επικοινωνία

Οι παρακάτω εκπαιδευτικοί διδάσκουν στο σχολείο:

Διευθυντής

Βελώνης Θωμάς

 

Υποδιευθυντής

Τρίκος Βασίλειος

 

Διδάσκοντες


12/θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ 'ΧΑΡΙΣΙΟΥ ΜΕΓΔΑΝΗ' ΚΟΖΑΝΗΣ
ΑΧΡΙΔΟΣ 10, 501 00 ΚΟΖΑΝΗ, 2461025231
mail@14dim-kozan.koz.sch.gr