Οι σελίδες είναι υπό κατασκευή...
  12/θ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
'ΧΑΡΙΣΙΟΥ ΜΕΓΔΑΝΗ'  ΚΟΖΑΝΗΣ
Αρχή | Επικοινωνία  | Sch.gr 

Εικόνα του Σχολείου μας

12/θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ 'ΧΑΡΙΣΙΟΥ ΜΕΓΔΑΝΗ' ΚΟΖΑΝΗΣ
ΑΧΡΙΔΟΣ 10, 501 00 ΚΟΖΑΝΗ, 2461025231
mail@14dim-kozan.koz.sch.gr