12/θ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΧΟΛΕΙΟ
 'ΧΑΡΙΣΙΟΥ ΜΕΓΔΑΝΗ' ΚΟΖΑΝΗΣ
Αρχή | Επικοινωνία  | Sch.gr 

Ιστορικό του Σχολείου μας


  Περιγραφή
  Ιστορικό
  Διδάσκοντες
  Μαθητές
  Δραστηριότητες
  Εκδηλώσεις
  Η Πόλη μας
  Συνδέσεις
  Επικοινωνία

    Το Δημοτικό Σχολείο 'Χαρισίου Μεγδάνη' Κοζάνης ιδρύθηκε με την αριθ. Δ4/531/16-8-99 κοινή απόφαση των Υφυπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 680/27-8-99 τ.Β΄.

    Με την ίδρυσή του αντικατέστησε τα συστεγαζόμενα 6/θέσια 14ο και 16ο Δημοτικά Σχολεία Κοζάνης, τα οποία καταργήθηκαν. Ουσιαστικά δηλαδή προέκυψε από τη συγχώνευση των δύο 6/θεσίων σε ένα 12/θέσιο Δημοτικό Σχολείο, για λόγους λειτουργικούς, οργανωτικούς και διοικητικούς.

    Η προσωνυμία "Χαρισίου Μεγδάνη" δόθηκε, σε συνεργασία της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Κοζάνης με το Ινστιτούτο Βιλίου και Ανάγνωσης Κοζάνης, προς τιμή του Κοζανίτη λόγιου, δασκάλου, κληρικού και συγγραφέα Χαρισίου Μεγδάνη.

    Η επίσημη ανακοίνωση της προσωνυμίας του Σχολείου, απ' όπου είναι και η παρακάτω φωτογραφία, έγινε με τρόπο πανηγυρικό την 4-4-2000, παγκόσμια ημέρα εορτασμού του παιδικού βιβλίου, ενώπιον τοπικών αρχών, εκπ/κών, μαθητών και γονέων των μαθητών του Σχολείου.

    (Φωτ. Από την εκδήλωση της 4-4-2000)

Φωτό Ονομασίας

12/θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ 'ΧΑΡΙΣΙΟΥ ΜΕΓΔΑΝΗ' ΚΟΖΑΝΗΣ
ΑΧΡΙΔΟΣ 10, 501 00 ΚΟΖΑΝΗ, 2461025231
mail@14dim-kozan.koz.sch.gr