12/θ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΧΟΛΕΙΟ
 'ΧΑΡΙΣΙΟΥ ΜΕΓΔΑΝΗ' ΚΟΖΑΝΗΣ
Αρχή | Επικοινωνία  | Sch.gr 

Οι μαθητές μας


  Περιγραφή
  Ιστορικό
  Διδάσκοντες
  Μαθητές
  Δραστηριότητες
  Εκδηλώσεις
  Η Πόλη μας
  Συνδέσεις
  Επικοινωνία
1ο τμήμα 2ο τμήμα
Α΄ τάξη 20 20
Β΄ τάξη 21 21
Γ΄ τάξη 22 22
Δ΄ τάξη 20 20
Ε΄ τάξη 21 21
ΣΤ΄ τάξη 22 22
ΣΥΝΟΛΟ


12/θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ 'ΧΑΡΙΣΙΟΥ ΜΕΓΔΑΝΗ' ΚΟΖΑΝΗΣ
ΑΧΡΙΔΟΣ 10, 501 00 ΚΟΖΑΝΗ, 2461025231
mail@14dim-kozan.koz.sch.gr