12/θ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΧΟΛΕΙΟ
 'ΧΑΡΙΣΙΟΥ ΜΕΓΔΑΝΗ' ΚΟΖΑΝΗΣ
Αρχή | Επικοινωνία  | Sch.gr 

Περιγραφή


  Περιγραφή
  Ιστορικό
  Διδάσκοντες
  Μαθητές
  Δραστηριότητες
  Εκδηλώσεις
  Η Πόλη μας
  Συνδέσεις
  Επικοινωνία

  Το 12/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Χαρισίου Μεγδάνη Κοζάνης υπάγεται στη Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Κοζάνης. Έχει 218 μαθητές και η λειτουργία του είναι πρωινή. Διδάσκουν σ΄αυτό 17 εκπαιδευτικοί (δάσκαλοι και εκπ/κοί ειδικοτήτων). Λειτουργεί και τμήμα Ολοήμερου με 25 μαθητές.

  Βρίσκεται στη βόρεια πλευρά της πόλης της Κοζάνης (περιοχή Νοσοκομείου). Στεγάζεται σε σύγχρονο δημόσιο διόροφο διδακτήριο, που τα εγκαίνιά του έγιναν το έτος 1991. Οι κτιριακές του εγκαταστάσεις καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος ενός ευρύτερου διδακτηριακού συγκροτήματος, όπου στεγάζονται και τα 11ο Δημοτικό Σχολείο Κοζάνης και 4ο Νηπιαγωγείο Κοζάνης.

  Στη δενδροφυτεμένη αυλή του υπάρχουν αθλητικές εγκαταστάσεις. Οι ευρύχωρες αίθουσες διδασκαλίας εξυπηρετούν με άνεση τις εκπ/κές δραστηριότητες μαθητών και εκπ/κών. Υπάρχουν ακόμη επαρκείς βοηθητικοί χώροι, γραφεία Εκπ/κών και Δ/ντή, κυλικείο, αίθουσα εκδηλώσεων, αίθουσα Εποπτικών Μέσων Διδασκαλίας και Η/Υ, εξοπλισμένο κλειστό Γυμναστήριο καθώς και ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα, όπου στεγάζεται η Ειδική Τάξη του Σχολείου. Έχει οργανωμένες δανειστικές βιβλιοθήκες για εκπ/κούς και μαθητές και διαθέτει σημαντικό αριθμό οπτικοακουστικών μέσων διδασκαλίας καθώς και Η/Υ.

  Οι μαθητές,  έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στο Διαδίκτυο. Η διδασκαλία των μαθημάτων της Αγγλικής γλώσσας και της Φυσικής Αγωγής γίνεται από εκπ/κούς των αντίστοιχων ειδικοτήτων.

  Για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση των μαθητών λειτουργεί ο θεσμός του Σχολικού Τροχονόμου.

  Έχει οργανωμένο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων μαθητών, με αξιόλογες δραστηριότητες και αγαστή συνεργασία με το Σχολείο.

Το σχολείο μας

12/θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ 'ΧΑΡΙΣΙΟΥ ΜΕΓΔΑΝΗ' ΚΟΖΑΝΗΣ
ΑΧΡΙΔΟΣ 10, 501 00 ΚΟΖΑΝΗ, 2461025231
mail@14dim-kozan.koz.sch.gr